هیات رئیسه همایش

هیات رئیسه همایش :

 

     دکتر مهدی وطن پرست : رئیس دانشگاه - رئیس همایش

 

     دکتر علی محمدی ثانی : معاون پژوهش و فنآوری - دبیر همایش

 

     دکتر حسین درستکار :عضو هیات علمی واحد - دبیر علمی همایش

 

     حسین قدمی : رئیس دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت -دبیر اجرایی همایش

 

دبیرخانه پنجمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد