محورهای علمی همایش

پنجمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

بهمن ماه 1395

***************************

 •  بررسی ابعاد مختلف مشکلات روانی- اجتماعی(شیوع شناسی، سبب شناسی، سنجش و اندازه گیری، آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری و مداخله‌ای )
 •  نقش اساتید، مدیریت‌های دانشگاهی، خانواده‌ها و سیاست گذاری‌های اجتماعی در ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان
 •  رویکردها و یافته‌های نوین در قلمرو سلامت روان، مشاوره، علوم و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
 •  رابطه بهداشت روان با  مشکلات سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر و خود آسیب ‌رسان
 •  عوامل مؤثر در ارتقاء بهداشت روانی (دین و معنویت، فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و ...)
 •  آموزش درمانی، گفتار درمانی، کار درمانی و توان بخشی در حوزه مشاوره و سلامت روان
 •  نقش اوقات فراغت، ورزش، فعالیت‌های فرهنگی- هنری در بهداشت روانی 
 •  روانشناسی کودکان استثنائی و سایر حوزه‌های مرتبط با کودک و نوجوان
 •  نقش رسانه ها، فناوری اطلاعات و آسیب‌های نوپدید در بهداشت روانی
 •  مباحث، مسائل و مشکلات روانشناسی و مشاوره در مراکز و سازمان ها
 •  روان کاوی، مددکاری و حمایت‌های اجتماعی از کودکان و نوجوانان 
 •  برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه بهداشت روانی دانشجویان
 •  فشارهای عصبی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در سازمان ها
 •  مبانی نظری روانشناسی، مشاوره در حوزه دینی و فرهنگی
 •  رویکردهای آموزش و توسعه در مشاوره و روانشناسی
 • رویکرد‌ها و یافته‌های نوین در قلمرو بهداشت روانی  
 • پیشگیری و مداخلات درمانی در مصرف مواد مخدر
 • شیوه‌ها و راهکارهای ارتقاء سطح بهداشت روانی
 • تحول مشاوره و روان‌شناسی در فضاهای مجازی
 • آموزش مسائل روانی، اجتماعی و تربیتی کودکان
 • تاثیر ورزش در تندرستی وسلامت جسم و روان
 • آموزش مسائل روانی، اجتماعی و تربیتی کودکان
 • مشاوره مؤثر مبتنی بر فرهنگ بومی کشور 
 • دین، فرهنگ ، معنویت و بهداشت روانی
 • رابطه بهداشت روان با مشکلات تحصیلی
 • آسیب‌های اجتماعی در دانشجویان
 • روان پرستاری در بیماریهای شایع

         و سایر موضوعات مرتبط


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد