آدرس دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه همایش :

استان خراسان رضوی - شهرستان قوچان - کیلو متر 4 جاده قوچان مشهد- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان-

صندوق پستی 463- کدپستی 9479176135 - دبیرخانه دائمی همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 

تلفن‌های دبیر خانه همایش : 

47011195(051)

47011169(051)

 

نمابر:

47011010 (051)

 

وب سایت دانشگاه :

  www.iauq.ac.ir

 

وب سایت همایش :

http://mhw2017.iauq.ac.ir

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد